Quyền Linh ᴍɑng sự nghiệp 30 năm ra thề thốt: Học theo Hoài Linh đây mà

MC Qᴜʏềɴ Lɪɴʜ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴍìɴʜ ᴋʜôɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪờ ʙ.ấ.ᴛ ᴄʜ.ấᴘ đ.á.ɴ.ʜ đổɪ 30 ɴăᴍ sự ɴɢʜɪệᴘ ᴄốɴɢ ʜɪ.ếɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ để ᴛʜ.ôɴɢ đồ.ɴɢ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ʙáɴ ᴛʜᴜốᴄ ʟ.ừ.ᴀ đảᴏ. Vừᴀ ǫᴜᴀ, ɴɢʜệ sĩ Qᴜʏềɴ  Lɪɴʜ đã ᴠư.ớɴɢ ᴘʜảɪ ồɴ àᴏ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ. Tʜᴇᴏ đó, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ…