MC Qᴜʏềɴ Lɪɴʜ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴍìɴʜ ᴋʜôɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪờ ʙ.ấ.ᴛ ᴄʜ.ấᴘ đ.á.ɴ.ʜ đổɪ 30 ɴăᴍ sự ɴɢʜɪệᴘ ᴄốɴɢ ʜɪ.ếɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ để ᴛʜ.ôɴɢ đồ.ɴɢ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ʙáɴ ᴛʜᴜốᴄ ʟ.ừ.ᴀ đảᴏ.

Vừᴀ ǫᴜᴀ, ɴɢʜệ sĩ Qᴜʏềɴ  Lɪɴʜ đã ᴠư.ớɴɢ ᴘʜảɪ ồɴ àᴏ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ. Tʜᴇᴏ đó, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ʟᴏạɪ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ɴàʏ ʙị ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ʟ.ố. Tʜậᴍ ᴄʜí, ᴛɪếɴ sĩ ᴄũɴɢ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ɴʜậɴ địɴʜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ɴàʏ ɴɢ.ᴜʏ ʜ.ɪ.ể.ᴍ ᴠì ᴋʜôɴɢ đúɴɢ sự ᴛʜậᴛ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ʙấᴛ ᴄứ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ᴄủᴀ ʙấᴛ ᴋỳ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʏ ᴛế ɴàᴏ đảᴍ ʙảᴏ ᴛáᴄ ᴅụɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ʙệɴʜ ᴛɪểᴜ đườɴɢ ᴄủᴀ ɴó.

Kʜɪ ồɴ àᴏ xảʏ ʀᴀ, ᴠàᴏ ɴɢàʏ 16/2, Qᴜʏềɴ  Lɪɴʜ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴍìɴʜ ᴋʜôɴɢ ʜề ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴄʜᴏ ʟᴏạɪ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ɴàʏ ᴠà ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ɴᴀᴍ ɴɢʜệ sĩ đã ʙị ʟợɪ ᴅụɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴛừ 1 ᴘʜầɴ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴋʜáᴄ ᴄủᴀ ᴀɴʜ ᴛʀướᴄ đâʏ – ᴄũɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʙệɴʜ ᴛɪ.ểᴜ đườɴɢ ʀồɪ ᴄ.ắ.ᴛ ɢʜéᴘ ᴄʜᴏ sảɴ ᴘʜẩᴍ ɴóɪ ᴛʀêɴ.

Mớɪ đâʏ, Qᴜʏềɴ Lɪɴʜ ᴄũɴɢ ᴄó ᴄᴜộᴄ ᴘʜỏɴɢ ᴠấɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ồɴ àᴏ ᴛʀêɴ.

Tʜᴇᴏ đó, Qᴜʏềɴ Lɪɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴍìɴʜ đã ɴʜậɴ ᴠề ɴʜɪềᴜ ý ᴋɪếɴ ᴘʜảɴ áɴʜ ᴠấɴ đề ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ đã ʟâᴜ ᴠà ᴋʜôɴɢ íᴛ ʟầɴ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴠề ᴠấɴ đề ʙị ʟợɪ ᴅụɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ:

Cáᴄʜ đâʏ 2 ɴăᴍ, ᴛôɪ ɴʜậɴ đượᴄ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴄʜɪᴀ sẻ, ᴛʜắᴄ ᴍắᴄ ᴄủᴀ ᴋʜáɴ ɢɪả ᴠì sᴀᴏ ʟạɪ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴛʜᴜốᴄ ɴàʏ, ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴋɪᴀ. Kʜɪ đó ᴛôɪ ɴɢʜĩ ᴍọɪ ᴛʜứ đơɴ ɢɪảɴ ɴêɴ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴛʀêɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴄá ɴʜâɴ ᴠà ᴄảɴʜ ʙáᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ᴋʜɪ ᴄó ᴄơ ʜộɪ. Tʜờɪ đɪểᴍ đó ᴛôɪ ɴɢʜĩ đơɴ ɢɪảɴ ᴋʜɪ ᴍìɴʜ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴛʜì ᴄáᴄ sảɴ ᴘʜẩᴍ sẽ xóᴀ đɪ. Nʜưɴɢ sᴀᴜ ᴅịᴄʜ, ᴠɪệᴄ ᴛôɪ ʙị ᴅùɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴛʀàɴ ʟᴀɴ ʟạɪ ʙ.ù.ɴ.ɢ ʟêɴ, ʙáᴏ ᴄʜí ᴄũɴɢ đã ᴠɪếᴛ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ. Cứ ʟêɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ɢõ Qᴜʏềɴ Lɪɴʜ ʙứᴄ xúᴄ ᴠì ʙị ʟợɪ ᴅụɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ… sẽ ʀᴀ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ.

Nᴀᴍ ɴɢʜệ sĩ ᴄũɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ʀằɴɢ ᴀɴʜ ᴋʜôɴɢ ʜề ɴʜậɴ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ʙ.ấ.ᴛ ᴄʜ.ấᴘ: ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ɴɢườɪ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ʙ.ấ.ᴛ  ᴄʜ.ấᴘ. ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴛʜᴜốᴄ ᴛôɪ đềᴜ ᴋʜôɴɢ ɴʜậɴ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ. Tʀướᴄ ᴋʜɪ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴍặᴛ ʜàɴɢ ɴàᴏ, ᴛôɪ đềᴜ ᴄầɴ ɢɪấʏ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ᴄủᴀ Bộ Y ᴛế, ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ᴛôɪ ᴍớɪ ᴅáᴍ. Bâʏ ɢɪờ ɴʜữɴɢ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴛôɪ ɴʜậɴ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴄʜưᴀ đếɴ 10 ᴄáɪ ʜợᴘ đồɴɢ, ᴠí ᴅụ ɴʜư ɢʜế ᴍᴀssᴀɢᴇ, sữᴀ ʜỗ ᴛʀợ xươɴɢ ᴋʜớᴘ… ᴄòɴ ᴛʜᴜốᴄ ʟà ᴋʜôɴɢ ᴄó. Nếᴜ ᴛôɪ ᴄó ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴛʜᴜốᴄ ᴛʜì ʟàᴍ sᴀᴏ ᴅáᴍ đíɴʜ ᴄʜíɴʜ ɴʜư ᴠậʏ. Tôɪ ʟàᴍ sᴀɪ ᴛʜì ᴄʜíɴʜ ᴛôɪ ᴘʜảɪ đ.ề.ɴ ʜợᴘ đồɴɢ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴄʜứ.

Mọɪ ɴɢườɪ ᴄứ ɴóɪ ɴếᴜ ôɴɢ ᴋʜôɴɢ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴛʜì sᴀᴏ ʟạɪ ᴄó ʜìɴʜ, ᴄó ᴛɪếɴɢ? Tôɪ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ɴʜữɴɢ ʟᴏạɪ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴛʜᴜốᴄ ᴛ.ʀ.ĩ, ᴛʜᴜốᴄ ᴛʀị ʜ.ô.ɪ ɴá.ᴄʜ, xươɴɢ ᴋʜ.ớᴘ… ɴóɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴠề ᴛʜᴜốᴄ ʟà ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛớɪ. Tôɪ ʙị ɴʜɪềᴜ ᴛʀᴀɴɢ ɢ.ɪ.ả ᴍ.ạ.ᴏ, đăɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙáɴ ᴛʜᴜốᴄ ɴàʏ, ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴋɪᴀ. Nếᴜ ᴛôɪ ᴄó ɴʜậɴ ʟờɪ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴛʜᴜốᴄ, ᴀɪ ᴄó ʜợᴘ đồɴɢ xɪɴ đưᴀ ʀᴀ, ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ ᴛôɪ sẽ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ. Đâʏ ʟà ᴠɪệᴄ ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴍà, ɴếᴜ ᴛôɪ ᴄó ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴛʜì ɴɢườɪ ᴛʜᴜê ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ đó ʜọ ᴋʜôɴɢ để ʏêɴ ᴄʜᴏ ᴛôɪ đâᴜ. Tôɪ ᴋʜôɴɢ ʟàᴍ đɪềᴜ đó ɴêɴ ᴍớɪ ᴅáᴍ ɴóɪ.MC Qᴜʏềɴ  Lɪɴʜ ᴄũɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴍìɴʜ đã ᴄố ɢắɴɢ để ᴋɪệɴ ɴʜữɴɢ ʙêɴ ʟợɪ ᴅụɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ ɴʜưɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ ʙằɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴠô ᴄùɴɢ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴠì ᴄáᴄ ᴛʀᴀɴɢ ɢɪả ᴍạᴏ ᴄó ᴛʜể đóɴɢ ʟạɪ ʙấᴛ ᴋỳ ᴋʜɪ ɴàᴏ.

Nᴀᴍ ɴɢʜệ sĩ ᴄũɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴀɴʜ ʟà ɴɢườɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɴʜɪềᴜ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ, xã ʜộɪ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ đờɪ ɴàᴏ ɢɪúᴘ sứᴄ ᴄʜᴏ ᴠɪệᴄ ʟ.ừ.ᴀ đảᴏ ᴄũɴɢ ɴʜư đ.á.ɴ.ʜ đổɪ 30 ɴăᴍ sự ɴɢʜɪệᴘ ᴠì ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴛʜᴜốᴄ ʙ.ấ.ᴛ  ᴄʜ.ấᴘ: Bâʏ ɢɪờ ᴛôɪ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ ᴛʜì ᴄó ɴɢườɪ ᴛɪɴ, ɴʜưɴɢ ᴄũɴɢ ᴄó ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴋʜôɴɢ ᴛɪɴ. Mọɪ ɴɢườɪ ʜãʏ ɴʜìɴ ᴄʜặɴɢ đườɴɢ ʟàᴍ ɴɢʜề ᴄủᴀ ᴛôɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ 30 ɴăᴍ ǫᴜᴀ, ᴛôɪ ʟàᴍ ɴʜữɴɢ ɢì ᴛʜì ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴄũɴɢ ʜɪểᴜ ᴘʜầɴ ɴàᴏ. Yôɪ đã ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ xã ʜộɪ, ᴍà ở đó ᴛôɪ ʟà ɴɢườɪ ᴋếᴛ ɴốɪ, đɪ ᴠậɴ độɴɢ ɴʜà ʜảᴏ ᴛâᴍ để đᴇᴍ đếɴ ɴʜữɴɢ đɪềᴜ ᴛốᴛ đẹᴘ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄớ ɢì ᴛôɪ ʙằɴɢ ᴍọɪ ɢɪá đɪ ʙáɴ ᴛʜᴜốᴄ ʟ.ừ.ᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ. Nếᴜ ᴛôɪ ᴍớɪ ʟàᴍ ɴɢʜề ᴍộᴛ ᴠàɪ ɴăᴍ ᴛʜì ᴋʜáᴄ, ɴʜưɴɢ ɢầɴ 30 ɴăᴍ ǫᴜᴀ sốɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪớɪ sʜᴏᴡʙɪᴢ ɴàʏ, ᴛôɪ ᴍᴏɴɢ ᴋʜáɴ ɢɪả ʜɪểᴜ ʟà ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜ.ôɴɢ đồ.ɴɢ ʙáɴ ᴛʜᴜốᴄ để ʟ.ừ.ᴀ đảᴏ. Tôɪ ʟà ɴɢườɪ đɪ ʟêɴ ᴛừ ᴄᴏɴ số 0, ɢầɴ 30 ɴăᴍ ǫᴜᴀ ᴛôɪ ʟᴜôɴ sốɴɢ ʙằɴɢ ᴛấᴛ ᴄả ɴʜɪệᴛ ʜᴜʏếᴛ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪờ ᴛôɪ ʙ.ấ.ᴛ ᴄʜ.ấᴘ để ᴋɪếᴍ ɴʜữɴɢ đồɴɢ ᴛɪềɴ ɴʜư ᴛʜế đâᴜ.

Nguồn: T/h

 

By admin